Smluvní a stornovací podmínky

 

 1. Přihláška

  • Vyplněnou závaznou přihlášku, odešlete elektronicky aspoň 3 dny před konáním semináře. Jinak konzultujte přihlášení telefonicky.
  • Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity zařadíme další přihlášené do náhradního termínu.
  • Odesláním vyplněné přihllášky dává objednavatel souhlas se zpracováním osobních údajů a zasílání nabídek vzdělávacích akcí a dalších souvisejích informací.
 2. Daňové doklady

  • Faktury obdrží účastníci na semináři, event. poštou po semináři.
 3. Stornovací podmínky

  • Stornovat přihlášku je možné nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu.
  • Dle dohody lze místo přihlášeného pracovníka vyslat na akci náhradníka.
  • V případě neúčasti přihlášeného účastníka nebo náhradníka se vložné nevrací.
  • Pokud bude kurz zrušen, vložné vám bude vráceno zpět na účet.
 4. Ochrana osobních údajů

  • Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2026/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).